Stel dat de hulp van een mediator was ingeroepen?

Die vraag komt vaak in me op als ik bepaalde uitspraken lees. Neem de recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 30 mei jl.. (te vinden als je de volgende link volgt: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:2068. Waar ging de zaak – in het kort-  om? 2 Appartementseigenaren willen graag een overkapping op hun dakterras realiseren. De VvE keurt een verzoek daartoe goed. Een

Read more

Jaarlijks op de agenda: Het mediationbesluit

Op vrijdag 28 september 2012 verscheen er op de site van NederlandVvE een artikel over conflicten in de VvE en de rol die mediation daarin voor partijen kan betekenen (https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/conflict-in-uw-vve-mediation-kan-de-oplossing-zijn/). De boodschap ervan onderschrijf ik volledig: ‘Denk eens aan mediation wanneer er een conflict is’. Graag zou ik met u een stap verder willen gaan: ‘Denk al aan mediation zelfs

Read more

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard….

Oftewel: Het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden dan het te verkrijgen. Nog niet eerder had ik nagedacht over het vervolg; Wat als het vertrouwen is geschaad? Hoe komt dat dan weer terug? Te voet Inderdaad, te voet. En om in de beeldspraak te blijven, niet lopend in flinke pas, maar, slenterend en schoorvoetend. Daarbij komt dat zorgvuldig teruggewonnen

Read more

De NMv bestaat 15 jaar!

De Nederlandse Mediatorsvereniging bestaat dit jaar 15 jaar. In het kader daarvan heeft zij een Mediation Magazine samengesteld. Volgens de site van de NMv voor mediators ‘Een aantrekkelijk  vormgegeven blad dat u uw klanten en verwijzers graag cadeau doet.’  Bij deze dus mijn vraag aan u: Bent u voor Fuse Mediation een potentiële klant of verwijzer? Bent u bijvoorbeeld VvE-beheerder of accountmanager?

Read more

De VvE goed vertegenwoordigd

Wanneer de VvE een conflict heeft met bijvoorbeeld een of meer leden, een leverancier, beheerder en mediation lijkt dé manier om een oplossing van het conflict te bereiken dan is het goed om de vertegenwoordiging van de VvE aan de mediation-tafel goed te regelen. [Vertegenwoordiging wat is dat?] Een rechtspersoon kan zich rechtsgeldig laten vertegenwoordigen in een mediationtraject bijvoorbeeld door

Read more

Mediation: een logische keuze voor VvE-conflicten

In het Modelreglement 2006 wordt al gesproken over mediation als manier van geschillenoplossing. In artikel 62 van het Modelreglement 2006 staat onder andere het volgende: Geschillen tussen een of meer eigenaars onderling of tussen een of meer eigenaars en de vereniging kunnen krachtens gezamenlijke keuze van de betrokkenen bij het geschil (…) worden voorgelegd (…) ter bemiddeling door mediation. Gedwongen mediation?

Read more

Mediation kiezen = Lef hebben

Als je voor mediation kiest heb je lef! Ja, echt!  Als je een conflict hebt met een collega, buurman, leverancier, werknemer of wie dan ook, is het echt lef hebben als je op die persoon afstapt en zegt: ‘Zoals het nu gaat, gaat het niet langer. Kunnen we niet eens om tafel gaan zitten met een mediator om te kijken

Read more