Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

Q&A

[Veelgestelde vragen]

Heb jij een vraag over mediation in het algemeen, over Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), over VvE Mediation of over Fuse Mediation?

Op deze pagina vindt je alle veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust contact met me op! Staat jouw vraag er wel bij maar geeft het antwoord je niet de informatie die je nodig hebt? Uiteraard help ik je graag met het zoeken naar het volledige antwoord op jouw vraag, neem je contact met me op?

Mediation [algemeen]

Wat is een MfN-registermediator?

Een MfN-registermediator is een mediator die een basisopleiding Mediation heeft gevolgd aan een door het MfN erkende opleidingsinstelling. Vervolgens heeft de mediator binnen twee jaar na afronding van de opleiding een theorie- en praktijkexamen afgelegd en is daarvoor geslaagd.

Een MfN-registermediator is vervolgens gehouden aan de kwaliteitseisen van het MfN. Lees hier meer over wat je van een MfN-registermediator mag verwachten.

Waarom is het belangrijk om te kiezen voor een MfN-registermediator?

Er zijn verschillende redenen.

– De eerste reden: Een MfN-registermediator laat zich continu bijscholen heeft minimaal een bepaald aantal zaken per jaar. Hierdoor weet je dus dat het kennis- en vaardighedenniveau van de mediator op peil is.

– De tweede reden: De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

– de derde reden: heb je klachten over een MfN-registermediator dan kun je deze melden bij het MfN. Zij beschikken over een klachtreglement.

– De vierde reden: Heb je recht op een toevoeging? Dan kun je daar alleen gebruik van maken als je een MfN-registermediator (die ook ingeschreven is bij de Raad van Rechtsbijstand) in de arm neemt.

Hoe lang duurt mediation?

Hoe lang een mediationtraject duurt is helemaal afhankelijk van de deelnemers zelf.

De mediator plant de afspraken in overleg met de deelnemers. Willen de deelnemers snel een oplossing, en dus een korte tijd tussen de mediationgesprekken, dan kan dat. Uitgaande van een intakegesprek met elke deelnemer en 2 á 3 plenaire gesprekken bestaat een mediationtraject gemiddeld genomen uit vijf gesprekken. In theorie kan het traject dus al binnen een week worden afgerond. De praktijk leert echter dat een gemiddeld mediationtraject langer duurt, namelijk zo’n 2 á 3 maanden. Ter vergelijking een procedure bij de rechter duurt gemiddeld tussen de zes en twaalf maanden. 

Wat kost een mediationtraject?

Wat de kosten zijn van een mediationtraject is afhankelijk van een tweetal factoren:

1.      Wat is het uurtarief van de mediator die je kiest?

2.      Hoelang duurt het mediationtraject?

Het uurtarief

Het is niet zo dat er een vast uurtarief is. Elke mediator bepaald zijn eigen uurtarief. Net als bij advocaten is er een grote variatie aan tarieven te vinden.

Over het algemeen geldt dat beide partijen de helft betalen. Wanneer de VvE een mediator inschakelt betalen in feite de leden gezamenlijk de mediator. De kosten worden dan verdeeld over het aantal leden. 

Bij het kiezen van een mediator is het natuurlijk goed om de te kijken naar het uurtarief van de mediator. Maar daarnaast is ook heel belangrijk dat je kiest voor een mediator waar je vertrouwen in hebt, die je aanspreekt. De combinatie van kosten en het gevoel bij de mediator moet goed zijn.

Bij Fuse Mediation kun je kiezen voor een vast uurtarief: € 175,00 ex btw per uur. Daarnaast kun je ook kiezen voor het afnemen van een strippenkaart van 5, 10 of 15 strippen. Elke strip staat voor één uur. Kies je voor het afnemen van een strippenkaart dan ontvang je een korting op het uurtarief van respectievelijk 5, 10 of 15%.   

Hoelang duurt een mediationtraject?

Hoeveel de mediation kost is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal uren dat de mediator aan het traject bezig is. Hoe complexer het conflict hoe meer tijd er nodig zal zijn om een oplossing te vinden. Wanneer er meer dan twee deelnemers zijn dan zal de mediator ook meer tijd kwijt zijn.

Er is echter wel iets algemeens te zeggen over de gemiddelde duur van een mediationtraject:

·      Fuse Mediation zal beginnen met een afzonderlijke intake met elke deelnemer van elk maximaal een half uur. 

·      Na de intakes volgen er over het algemeen zo’n twee tot vier plenaire sessies plaats van elk maximaal 1,5 uur. 

·     Overige kosten bestaan uit administratie, verslaglegging, organisatie, planning en het opstellen van overeenkomsten. Gemiddeld nemen deze werkzaamheden zo’n 6 uur in beslag.

Conclusie: Wat kost een mediationtraject?

Een gemiddeld mediationtraject kost ongeveer tussen de tien en vijftien uur. Als je kiest voor Fuse Mediation dan zou je kunnen kiezen voor een strippenkaart van 10 of 15 strippen. De kosten van een strippenkaart van 10 uur bedragen € 1499,- ex btw. Een strippenkaart van 15 strippen kost € 2199,- ex btw.

Ik wil graag mediation proberen. Hoe breng ik dat onder de aandacht bij mijn achterban?

Wie is de achterban? Dat kan zijn: De echtgenoot van een werknemer met een arbeidsconflict of dat kan zijn een vader of moeder van een vrouw die wil scheiden. Of de achterban kan bestaan uit de leden van een Vereniging van Eigenaren die betrokken is in een conflict met één van de bewoners. Je begrijpt dat, hoewel de achterban geen direct betrokkene is bij het mediationtraject, de achterban voor de deelnemers aan de mediation wel heel belangrijk is. Tijdens de mediation zal dit ook zeker niet uit het oog worden verloren door de mediator. Herhaaldelijk zal worden gevraagd: ‘Hoe denk je zal het thuisfront reageren op …?’ ‘Hoe gaan jullie de gemaakte afspraken aan de achterban vertellen?’ Hiermee proberen we te realiseren dat de achterban een goed beeld heeft van de mediation en het verloop ervan.

De gestelde vraag gaat eigenlijk over de fase voorafgaand aan de mediation: ik wil mediation proberen hoe breng ik dat goed onder de aandacht bij mijn achterban? Allereerst is het sowieso belangrijk dat je vertelt waarom jij denkt dat mediation kan helpen bij het oplossen van je conflict. Daarna kun je, wanneer de achterban niet bekend is met mediation, bijvoorbeeld verwijzen naar mijn website www.fusemediation.nl/veelgestelde-vragen/.

Tot slot, is het goed om te vertellen dat je, zoals ik hierboven heb aangegeven, gedurende het mediationtraject ook de belangen van het thuisfront in de gaten houdt én dat je gedurende het traject kunt overleggen met het thuisfront als dat voor hem/haar nodig is.

Mediation? Moet ik dan schikken?

Nee, dat hoef je zeker niet.

Natuurlijk kan het wel zo zijn dat een compromis, een oplossing waar bij beide partijen iets toegeven, de uitkomst blijkt te zijn van jullie mediationtraject.

Maar, wat we met name in mediation proberen, is het zoeken naar een oplossing die tegemoet komt aan de belangen van álle partijen.

Wil je meer weten over hoe dat precies in z’n werk gaat? Klik hier

Is elk conflict geschikt voor mediation?

Nee, niet elk conflict is geschikt voor mediation. Als je het bijvoorbeeld over VvE-conflicten hebt dan kan het zijn dat het conflict bestaat uit een verschil van mening over de uitleg van een bepaald artikel uit de splitsingsakte. Een uitspraak van de rechter kan dan nodig zijn om uit de impasse te komen.

In veel andere VvE-conflicten is juist mediation wel heel erg geschikt: Bijvoorbeeld wanneer je het niet eens bent met een bepaalde gang van zaken in de VvE of wanneer je overlast ervaart van je buren.

Wil je weten of mediation voor jouw conflict een oplossing kan zijn? Geef via het contactformulier een korte omschrijving van het conflict en ik neem gegarandeerd binnen 48 uur contact met je op!

Wat als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen?

Een geslaagde mediation eindigt met een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken opgeschreven die de deelnemers zijn overeengekomen. Partijen verplichten zich om zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Houdt één van de partijen zich niet aan de afspraken? Dan kan de andere partij via de rechter alsnog nakoming afdwingen. In een eventuele gerechtelijke procedure wordt dan niet meer inhoudelijk op het conflict ingegaan maar wordt er alleen gekeken of de overeenkomst inderdaad niet wordt nagekomen. Het is dus erg belangrijk dat de gemaakte afspraken goed worden geformuleerd en concreet zijn.

Een minder heftige stap is er ook. Partijen kunnen ook besluiten om terug aan tafel te gaan en uit te zoeken waarom de afspraken niet worden nagekomen en om wellicht de afspraken te fine-tunen.

Kan ik nog naar de rechter als we er niet samen uitkomen?

Ja, dat kan! Helaas leiden niet alle mediation-trajecten tot een oplossing. Je kunt dan gewoon nog naar de rechter gaan. Overigens is het dan wel zo dat de nieuwe informatie die je hebt gekregen gedurende het mediationtraject niet mag gebruiken in de juridische procedure.

Mocht je vragen hebben over het starten van een juridische procedure kun je natuurlijk ook gewoon contact met me opnemen voor advies. Ik heb namelijk ook veel ervaring op dat gebied en kan dus je dus indien nodig door verwijzen naar de juiste instanties/organisaties.

Waarom zou ik voor mediation moeten kiezen?

Een # redenen

Natuurlijk hoef je niet voor mediation te kiezen. Maar redenen waarom men voor mediation kiest zijn onder andere:

 • Omdat men een snelle oplossing wil.
 • Omdat men een duurzame oplossing wil.
 • Omdat men invloed wil uitoefenen op de uitkomst.
 • Omdat men de relatie wil behouden
 • Om de kosten van een rechtszaak te beperken of te voorkomen

Niet limitatief

Deze opsomming is uiteraard niet limitatief. Er kunnen ook andere redenen zijn om voor mediation te kiezen; Het is voor iedereen in elk conflict weer anders.

Een combinatie van redenen

Vaak kiezen mensen om een combinatie van bovenstaande redenen voor mediation. Bijvoorbeeld bij een VvE-conflict. De relatie met je buren goed houden is belangrijk; een procedure zet verhoudingen juist vaak op scherp. Maar ook de snelheid van een oplossing is belangrijk. Hoe langer een conflict voortduurt hoe groter het wordt. Snel ingrijpen bij VvE-conflicten (dit geldt overigens veel soorten conflicten) is enorm belangrijk.

Vraag jezelf voortaan af: Waarom zou ik niet voor mediation kiezen?

Mag ik mijn eigen advocaat meenemen naar de mediation-tafel?

In principe wel. Wel is het afhankelijk van wat de andere deelnemers aan de mediation doen. Het is vaak óf iedereen neemt zijn/haar adviseur of advocaat mee óf niemand neemt zijn/haar adviseur of advocaat mee. Voor de mediation is het van belang dat er een bepaald evenwicht is aan tafel. 

Wie zitten er aan tafel?’ is in dat kader dan ook een belangrijke vraag in de voorbereidingsfase.

VvE Mediation [algemeen]

Bij ons is er ruzie in de VvE. Kan mediation ook bij VvE-conflicten?

Ja, mediation kan zeker ook bij VvE-conflicten! Ik heb er zelfs mijn beroep van gemaakt.  😉

Ben je benieuwd of jouw specifieke conflict geschikt is voor mediation? Kijk dan eens naar onderstaande stellingen. Zijn een of meer stellingen op jou van toepassing dan kan mediation een goede optie zijn.

 • ‘ik heb wel ideeën over een mogelijke redelijke oplossing’
 • ‘ik wil graag snel een oplossing’
 • ‘ik heb belang bij een oplossing omdat ik bij mijn conflictpartij in de VvE zit/de conflictpartij mijn buurman is/ de conflictpartij de beheerder/bestuurder is van onze VvE, en ik dus nog vaker met de andere partij(en) te maken heb in de toekomst’
 • ‘ik wil graag zelf invloed hebben op (de weg naar) de oplossing ’
 • ‘de communicatie is volledig verstoord, ook hier hebben wij hulp bij nodig’
 • ‘ik denk dat in mediation ook andere conflicten die ik met de wederpartij heb, kunnen worden opgelost’
 • ‘het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen’

Als de partij waarmee je het conflict hebt ook op de bovenstaande stellingen een aantal keer bevestigend antwoordt neem dan contact met mij op.

Heb je ondanks het bovenstaande nog twijfels of mediation de juiste weg is voor jouw conflict? Neem contact op via het contactformulier en je krijgt gegarandeerd binnen 48 uur reactie.

Moet de ALV eerst een besluit nemen voordat zij een mediation-opdracht verstrekt?

Dat hangt er van af

Soms wel, soms niet. Het hangt namelijk af van wat er over geregeld staat in de splitsingsakte van de VvE. Daarnaast hangt het af van het Modelreglement wat van toepassing is de VvE.

Is op jouw VvE bijvoorbeeld Modelreglement 2017 van toepassing? Dan geldt het volgende:

Het Bestuur behoeft de machtiging van de Vergadering voor het instellen van en berusten in rechtsvorderingen of verzoekschriftprocedures, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, alsmede voor het verrichten van rechtshandelingen en het geven van kwijtingen die een belang van een nader door de Vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan. Zolang de Vergadering het bedoelde bedrag nog niet heeft vastgesteld, bedraagt dit bedrag vijfduizend euro (€ 5.000,=).

In dit geval heeft het bestuur toestemming van de algemene ledenvergadering nodig voor bedragen boven een door de vergadering vastgesteld bedrag óf wanneer dit (nog) niet is vastgesteld voor bedragen van boven de €5000,00.

Raadpleeg dus je splitsingsakte en vervolgens het van toepassing zijnde Modelreglement om te kijken hoe het voor jouw VvE is geregeld.

Jaarlijks op de agenda het Mediationbesluit

Omdat het natuurlijk niet praktisch is om nog een besluit te moeten nemen wanneer er zich een conflict voordoet adviseer ik elke VvE om jaarlijks het mediationbesluit te nemen. Het idee is hetzelfde als bij het jaarlijkse incassobesluit; Als er betaalachterstanden zijn kan het bestuur direct al het nodige verrichten om ervoor te zorgen dat de belangen van de VvE zo goed mogelijk behartigd worden.

Door jaarlijks het bestuur een mandaat te verstrekken, om, indien nodig, een mediator in te schakelen, voorkom je dat conflicten onnodig escaleren. Het bestuur hoeft dan namelijk niet eerst een besluit af te wachten van de algemene ledenvergadering.

Download gratis voorbeelden

Om het elke VvE gemakkelijk te maken heb ik een document ontwikkeld waarin ik per modelreglement:

 • een voorbeeld geef voor de formulering van het agendapunt
 • voor de formulering van het besluit
 • én een voorbeeld voor een toelichting op het agendapunt

Wil jij dit document gratis & direct in je inbox ontvangen? Stuur me je email-adres!

.

Ik wil ons appartementencomplex graag verduurzamen, maar mijn buren niet. Kan mediation daarbij helpen?

Ja, absoluut!

Als er binnen jullie VvE verschillend wordt gedacht over verduurzaming, de toekomst van jullie gebouw en over de investeringen die daar eventueel bij komen kijken dan is het goed om met elkaar in gesprek te blijven.

Als VvE moet je je goed laten voorlichten over de mogelijkheden de kosten en de financiering van verduurzaming. Dat is eigenlijk het uitgangspunt.

Ontstaan er (grote) meningsverschillen over het wel of niet verduurzamen van jullie gebouw? Mediation helpt bij het in kaart brengen van de verschillende belangen die er spelen. Vanuit die belangeninventarisatie kan men gaan kijken naar oplossingen die tegemoet komen aan zoveel mogelijk belangen.

Klik hier voor meer informatie over mijn diensten.
Klik hier voor meer informatie over mijn aanpak.

Heb je nog vragen? Ik hoor het graag.

Doe je VvE-zaken alleen?

Bij voorkeur niet, ik werk erg graag samen met andere ervaren MfN-mediators. Dit omdat er vaak veel deelnemers aan de mediation-tafel komen. Ook vergt elk VvE-conflict weer een eigen aanpak. Goed overleg met een collega en het goed uitdenken van een plan van aanpak is dan essentieel. Verder is het ook gedurende de sessies erg fijn om elkaar aan te vullen waar nodig. Na afloop bespreken hoe het ging, waar mogelijkheden liggen en hoe verder is erg waardevol voor het proces.

FUSE Mediation 

Krijg ik mijn geld terug als het mediationtraject niet werkt?

Het antwoord hierop is (bij mij tenminste): Nee.

Nee, je krijgt niet je geld terug als het mediationtraject helaas niet leidt tot een oplossing van jullie conflict.

Ik zal je uitleggen waarom:
Bij aanvang sluiten wij, jullie/jij en ik, de mediator, een mediationovereenkomst. (hierna: de deelnemers en de mediator). In deze overeenkomst worden de voorwaarden vermeld waaronder het mediationtraject zal worden aangegaan. De mediator gaat met de deelnemers een inspanningsverplichting aan. Dat houdt in dat de mediator al het mogelijke zal doen om de partijen zo goed mogelijk te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing van het conflict.

De mediator gaat dus geen resultaatsverplichting aan. Zou dat wel het geval zijn dan zou je kunnen afspreken dat wanneer de mediation niet tot een oplossing leidt de deelnemers hun geld terugkrijgen.

De reden waarom de mediator geen resultaatsverplichting aangaat maar een inspanningsverplichting is alsvolgt: De partijen bedenken de oplossing. De mediator begeleidt in communicatie en onderhandeling en de uitwerking van de door partijen gekozen oplossing.

Of het mediationtraject tot een oplossing leidt is dus sterk afhankelijk van de inspanningen van de deelnemers zelf. De mediator kán dus niet een resultaatsverplichting aangaan omdat de mediator voor een groot deel geen invloed heeft op het resultaat.

De mediator kan zich wel verplichten het nodige te doen om de deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden. Dit wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Biedt Fuse Mediation ook pakketten aan?

Nee, wel kun je een strippenkaart kopen van 5, 10 of 15 strippen. Voorafgaand proberen we in te schatten welke het beste bij jullie past. Kijk op mijn pagina diensten voor meer informatie over het afnemen van losse uren of een strippenkaart. 

 

Vindt er voorafgaand aan het mediationtraject een kennismakingsgesprek met jou (de mediator) plaats?

Ja, ik ben mij er als mediator zeer bewust van dat het aangaan van een mediationtraject voor jullie als deelnemers erg spannend is.

Het doel van een (kort) gesprek met elke deelnemer afzonderlijk, voorafgaand aan de plenaire sessies is dan ook om in een veilige setting een goede basis te leggen voor het vervolg. Je kan in dat gesprek al je vragen stellen die je op dat moment hebt. Ook is er gelegenheid om je verhaal kort te vertellen en je verwachtingen van het mediationtraject te bespreken.

Hoewel de mediationovereenkomst op het moment van de intakes nog niet is ondertekend gelden al wel de voorwaarden daaruit. Zo is bijvoorbeeld alles wat in de intakes besproken wordt vertrouwelijk.

Sta je ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand?

Ja, ik sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand! Ik kan doorverwijzingen krijgen via de rechtbanken. Meer weten over Mediation naast Rechtspraak? Ik schreef er een blog over: https://fusemediation.nl/mediation-naast-rechtspraak-wat-is-dat-eigenlijk/ 

Doe je alleen VvE-zaken?

Nee, zeker niet. Ik ben opgeleid als algemeen mediator en dus kan ik bemiddelen in vele soorten uiteenlopende conflicten. Wel is het zo dat mijn passie bij VvE-mediation ligt. Ik zie zoveel VvE’s worstelen met conflicten, dat ik graag waar ik kan bijdraag aan het herstellen van het woonplezier bij appartementseigenaren. VvE-conflicten hebben een enorme impact op alle leden. Zelfs wanneer er (maar) twee leden onderling ruzie hebben en de VvE er dus in feite niets mee te maken heeft, dan is het effect op de andere leden, het bestuur en uiteindelijk de hele VvE enorm.

Omdat veel mensen niet precies weten wat hun rechten en plichten zijn in een VvE, merk ik dat het VvE’s én appartementseigenaren enorm aanspreekt dat ik veel kennis en ervaring heb op VvE-gebied.

Wat voor zaken doe je dan nog meer?

Niet VvE-gerelateerde burenruzies en overlastzaken, conflicten tussen verhuurders en huurders. En conflicten waarbij er meer dan twee deelnemers aan de mediationtafel zitten; ‘groepsmediations’.

Wil je meer weten over mij? Kijk eens op de pagina over

Oke, je doet dus VvE-zaken en nog vele andere soorten conflicten.
Zijn er ook zaken die je niet doet?

Ja, ik doe geen familie-zaken, echtscheidingen en arbeidsconflicten. Daarvoor verwijs ik mensen graag door naar collega-mediators die veel meer ervaring en kennis hebben van dié specifieke takken van sport.

Ben jij niet te jong om mediator te zijn?

Nee, ik ben niet te jong om mediator te zijn. Ik ben het dus ook niet eens met de (veronder)stelling dat een mediator pas een goede mediator zou zijn wanneer deze oud is en dus veel levenservaring heeft. Een goede mediator heeft wel bepaalde andere eigenschappen nodig zoals: Goed kunnen luisteren, integer zijn, geduldig en begripvol zijn. Dat aan oude(re) mensen soms vanzelfsprekend dergelijke eigenschappen wordt toegedicht is niet altijd terecht en zorgt er hooguit voor mij, als redelijk jonge mediator,* voor dat ik iets harder moet werken om te laten zien dat ik alle benodigde kwaliteiten heb om een goede mediator te zijn.

* Uit een onderzoek uit 2010 bleek dat zo´n 70% van de mediators ouder is dan 45. Ik ben 39 jaar oud.

favicon-fuse-beeldmerk

Stel uw vraag [wat kan mediation voor u betekenen]

Ook een vraag? Er is nog veel onduidelijk over mediation en daarom beantwoord ik vragen graag. Stuur een mail naar margreet@fusemediation.nl of neem contact op via social media of via het contactformulier.