Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[VvE: meerderheid van stemmen vs. minderheid van stemmen]

  11 februari 2022
  Margreet Malda

Vereniging van Eigenaren: meerderheid van stemmen vs. minderheid van stemmen

De voordelen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn groot. Niet alleen draagt iedereen bij aan de gemeenschappelijke kosten, maar ook als het gaat om beslissingen hakken VvE-leden gezamenlijk de knoop door. Dat doen ze tijdens de VvE vergadering, waar VvE-leden besluiten nemen door gebruik te maken van hun stem. Zo zorgen de VvE-leden er gezamenlijk voor dat het algemeen belang gediend wordt. Maar wat als niet iedereen het eens is met de uitkomst van zo’n stemming tijdens de VvE-vergadering? En zich er vervolgens toch bij neer moet leggen omdat de meerderheid van de stemmen nu eenmaal beslist? Dan kan er een conflictsituatie ontstaan. En hoe ga je als VvE vervolgens om met deze ‘minderheid’, die het er eigenlijk niet mee eens is?

Vereniging van eigenaren (VvE) meerderheid van stemmen vs. minderheid van stemmen

 

De meerderheid beslist. Ook binnen een VvE.

Of het nu om de verkiezing van onze volksvertegenwoordiging gaat óf om het wel of niet aannemen van een wet: de meerderheid van de stemmen beslist welke politieke partijen gaan regeren en of een wet wel of niet wordt aangenomen.

Binnen het beheer van een Vereniging van Eigenaren werkt dat niet anders. De VvE vergadering houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen die gaan over het gemeenschappelijk belang van de VvE. Binnen het VvE-beheer neemt de VvE vergadering besluiten over alle zaken die de vereniging aangaan. Om tot een besluit te komen, maken de leden van de VvE gebruik van hun stem in de vergadering. Daarbij beslist de meerderheid van de stemmen of zo’n besluit er wel of niet doorkomt. Want alleen een besluit dat de meerderheid van de stemmen heeft, is aangenomen.

Wanneer een besluit wordt aangenomen op de meerderheid van stemmen, zal de meerderheid zich gehoord voelen. En wat betekent dat dan voor de ‘minderheid’ van de stemmen? Deze minderheid zal zich meestal niet gehoord voelen maar zich zonder enige vorm van protest neerleggen bij de beslissing. Het is nu eenmaal de meerderheid die beslist, dus wat kun je daar als minderheid tegen doen? Maar wat als deze minderheid het er nu echt niet mee eens is? Wat dan?

Hoe kun je een conflictsituatie binnen de vve-ledenvergadering voorkomen?

Wanneer de ‘minderheid’ binnen de VvE vergadering het echt niet eens is met het besluit, is het mogelijk om dit besluit bij de rechter aan te vechten. Een stap die grote gevolgen kan hebben voor de verstandhoudingen binnen de VvE, maar ook binnen de persoonlijke leefomgeving. Zo’n stap zet immers de relatie met directe buren op het spel, er ontstaat onvrede en ‘sabotage’ van besluitvorming kan op de loer liggen. Hier geldt dan ook: voorkomen is beter dan genezen. En een goede buur is immers beter dan een verre vriend.

Maar hoe kun je zo’n conflictsituatie voorkomen? Informatievoorziening, goede voorbereiding, aandacht en tijd zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Allereerst is een goede voorbereiding van het besluit van belang en is heldere informatie over het belang van het besluit voor de Vereniging van Eigenaren essentieel. Het gaat immers vaak om lastige besluiten die veel impact gaan hebben op de portemonnee van de VvE-leden. Daarom is het belangrijk dat de leden van de VvE goed geïnformeerd zijn voordat ze hun stemmen uitbrengen.

Alle VvE-leden moeten zich gehoord voelen

Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zich binnen de Vereniging van Eigenaren gehoord voelt. Iedereen is immers gelijk, mag een mening hebben en heeft een gelijke stem binnen de VvE vergadering. Ruim daarom voldoende tijd en aandacht in om de mening van de minderheid te horen. Ga het gesprek aan, geef de ruimte voor de mening van de minderheid en onderzoek of er mogelijkheden zijn waarbij je nader tot elkaar kunt komen. Dit kan tot verrassende uitkomsten leiden en ervoor zorgen dat de minderheid een hele nuttige bijdrage levert aan de totstandkoming van besluiten. Zo voelt ook de minderheid zich gehoord ondanks dat het besluit misschien niet is wat ze hoopten.

Wat als het toch niet lukt en escaleert?

Wanneer ondanks alle inspanningen de onderlinge relatie toch verslechtert en het niet lukt om de minderheid betrokken te houden, probeer dan toch te achterhalen wat er nodig is om deze minderheid weer te laten aanhaken. De hulp van een externe partij die als buitenstaander kijkt naar de situatie, objectief is en geen belangen heeft, kan hierbij voor de VvE erg waardevol zijn en (verdere) escalatie voorkomen.

Fuse Mediation is gespecialiseerd in VvE-conflicten en is een waardevolle partner voor VvE’s en VvE-beheerders als het gaat om Coaching, Training & Advies (CTA mediation). Fuse Mediation kan de VvE-beheerder werk uit handen nemen of zorgen voor meer balans binnen de VvE en de VvE vergadering door het inzetten van CTA mediation. Door het inzetten van CTA mediation van Fuse Mediation voorkom je VvE-conflicten en los je conflicten op, die al binnen de VvE spelen.