Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Mediation]

  27 oktober 2022
  Margreet Malda

De afgelopen jaren steeg het aantal tussen buren – mede onder invloed van corona – naar recordhoogte. Geluidsoverlast, pesterijen en de tuinafscheiding zijn al jarenlang de onderwerpen waarover buurtbewoners regelmatig met elkaar in onmin leven. Voor geschillen tussen buren of binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE) biedt mediation uitkomst. Fuse Mediation bemiddelt tussen buren of binnen een VvE om geschillen op te lossen.

Naast volledige Mediation geeft Fuse Mediation ook juridisch advies aan VvE’s, beheerders en bestuurders in conflictsituaties in de VvE. Ook voert Fuse Mediation bemiddelingsgesprekken en verzorgt zij trainingen voor VvE-beheerders.

Margreet Malda Fuse Mediation

Voorkomen is beter dan genezen

Een geschil met de buren of binnen de VvE; het maakt het er allemaal niet leuker op. Een geschil binnen je directe leefomgeving brengt veel spanning met zich mee. Boosheid kan je leven gaan beheersen en heeft veel invloed op je woongenot en je leven. Daarom is het o zo belangrijk om een geschil te voorkomen. Fuse Mediation kan hierbij helpen.

Help, ik heb een geschil met mijn buren of mijn VvE

Geluidsoverlast door harde muziek, een buurman die avond na avond tot in de late uurtjes klust of rook van de vuurkorf van de buren die de tuin inwaait : het leven met en naast elkaar verloopt niet altijd even soepel. Zeker niet wanneer je er samen niet meer uitkomt, de situatie onhoudbaar wordt en het woonplezier afneemt.

Bemiddelingsgesprekken en mediation kunnen dan uitkomst bieden. Fuse Mediation gaat als neutrale partij bij een bemiddelingsgesprek het gesprek aan met alle partijen om zo uit de impasse te raken zodat voor iedereen de situatie weer leefbaar wordt. Een bemiddelingsgesprek is een laagdrempelige vorm van mediation, waarbij alle partijen samen om tafel gaan om zo tot afspraken te komen, waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Mediation voor burenconflict of conflict binnen VvE

Is er meer nodig dan een bemiddelingsgesprek dan is een mediationtraject een logische volgende stap. Mediation bij buren- of VvE-conflicten omvat meerdere sessies om tot een goede oplossing te komen. Zo wordt de gang naar de rechter voorkomen. Mediation kan ook nog plaatsvinden terwijl er al een gerechtelijke procedure loopt. De partijen of de rechter kunnen van mening zijn dat mediation alsnog tot een betere oplossing kan leiden. Als een rechter vindt dat mediation geprobeerd kan worden ontvangen de partijen een mediationvoorstel. Willen de partijen toch nog mediation proberen dan wordt de procedure tijdelijk stilgelegd. Dit heet mediation naast rechtspraak.

Conflicten binnen VvE en het mediationbesluit

Ook bij conflicten binnen een VvE is mediation een goede oplossing. Binnen een VvE kunnen er verschillende soorten conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld tussen de leden onderling. Want binnen een VvE nemen VvE-leden immers gezamenlijk beslissingen. Maar wat als niet iedereen het eens is met een te nemen besluit en dit leidt tot een onoverbrugbaar conflict tussen bewoners onderling? Maar ook een geschil met de aannemer over onderhoud of een geschil tussen het bestuur en meerdere leden of een geschil tussen de VvE en haar beheerder zijn geschillen die binnen de VvE kunnen voorkomen.

Omdat leden van een VvE allemaal binnen hetzelfde appartementencomplex wonen, heeft een conflict binnen de VvE dan ook grote gevolgen. Het kan ervoor zorgen dat de communicatie verslechtert, de verhoudingen zich verharden en het gezamenlijke belang uit het oog verloren wordt. Mediation kan een oplossing bieden en daarnaast is het erg handig om als VvE via een mediationbesluit vast te leggen dat een mediator bij een conflict de opdracht krijgt voor bemiddeling wanneer er een conflict ontstaat. In een mediationbesluit worden er binnen een VvE (jaarlijks) van tevoren, dus als er nog geen conflict is, afspraken gemaakt hoe een geschil opgelost gaat worden als het ontstaat.

Om het voor VvE’s makkelijker te maken om een mediationbesluit te regelen, heeft Fuse Mediation daarom een handige instructie geschreven. Deze uitgebreide instructie is de downloaden via de volgende link: Mediationbesluit Instructies

Hulp nodig bij conflicten? Met de buren of met de VvE?

Conflicten met de buren of de VvE hebben veel impact op je leven en er zijn meerdere manieren om tot een oplossing te komen. Zowel bemiddelingsgesprekken als mediation zijn daar voorbeelden van. Maar het kan ook zijn dat de rechter de enige is die een oplossing kan bieden. Door jarenlange (proces)ervaring weet Fuse Mediation precies wat nodig is om tot de beste oplossing te komen. Van juridisch advies tot bemiddelingsgesprekken tot mediation; Fuse Mediation helpt. Van conflict naar oplossing. Altijd.

Vragen? Hulp nodig? Neem contact op.