Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Het mediationbesluit voor VvE’s: Wat is dat eigenlijk?]

  2 oktober 2020
  Margreet Malda

Elke VvE zou een mediationbesluit moeten hebben. In deze blog leg ik je graag uit wat het mediationbesluit is, waarom dit nodig is voor VvE’s en waarom het belangrijk is om dit besluit jaarlijks te nemen. Lees je mee?

 

Het mediationbesluit voor VvE’s: Wat is dat eigenlijk? 

Het mediationbesluit is het besluit waarmee de Algemene Ledenvergadering van een Vereniging van Eigenaren, het bestuur machtigt om, namens de Vereniging van Eigenaars, een mediator opdracht te geven voor bemiddeling bij een conflict in de VvE.  Dit kan gaan om een conflict tussen (bestuurs)leden onderling of tussen de VvE en derden.

 

Waarom heeft het bestuur een machtiging nodig?

Maar waarom is een machtiging nodig? Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechte. In de Modelreglementen is daarvoor geregeld dat het bestuur gemachtigd moet worden, door de vergadering, voor een aantal zaken.

In Modelreglement 1983 staat dat er bijvoorbeeld alsvolgt:

Het bestuur behoeft de machtiging van de vergadering voor het instellen van en berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen, alsmede voor het verrichten van rechtshandelingen en het geven van kwijtingen een belang van een nader door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande.

 

Wanneer wordt het besluit genomen?

Het is zeer aan te bevelen om het mediationbesluit jaarlijks te nemen.

Om in elk geval drie redenen:
1. Als er een conflict is dan wil je als VvE snel kunnen handelen. Door jaarlijks het mediationbesluit te nemen voorkom je dat je, je op het moment dat er een conflict is nog over de machtiging druk moet maken.
2. Door het besluit jaarlijks te nemen geef je met elkaar een belangrijk signaal af. Namelijk het signaal dat je het als VvE belangrijk vindt dat conflicten in goed overleg worden opgelost. Lukt dat onverhoopt niet? Dan schakelen we een mediator in.
3. Door het jaarlijks te agenderen zijn ook nieuwe leden steeds op de hoogte van de ins en outs van het besluit.

 

Hoe regel ik dit voor mijn VvE?

Om het voor elke VvE makkelijk te maken het mediationbesluit op een goede manier te nemen heeft Fuse Mediation een instructie geschreven. Deze uitgebreide instructie is de downloaden door op de volgende link te klikken: Mediationbesluit Instructies.

Wil je liever een papieren versie ontvangen? Dat kan ook! Laat het even weten via het contactformulier en ik stuur je een papieren versie GRATIS naar je toe.