[Mediation & Advies]

[VvE (-beheerders) - particulieren - woningcorporaties - (ver)huurders]

Heeft u ruzie met uw buren? Of heeft u ruzie met het VvE bestuur? Of ervaart u overlast van uw buren? In veel VvE's komen burenruzies voor. Men is het niet eens met vergaderbesluiten of men ervaart overlast van de medebewoners in het appartementencomplex. Ruzies kunnen de rust en het woonplezier erg verstoren.

Hoe ga je met die ruzies om? Doe je niets of ga je, de wanhoop nabij je richten tot de rechter? Óf probeer je er samen uit te komen? Misschien met wat hulp van een onafhankelijke bemiddelaar, een mediator?

Misschien kan ik u helpen!

Fuse Mediation is in Nederland de enige mediationpraktijk met de specialisatie VvE en  weet door jarenlange juridische proceservaring in VvE-zaken als geen ander welke belangen er spelen binnen een VvE en binnen welke kaders geacteerd moet worden.

Bent u benieuwd of Fuse Mediation kan helpen bij problemen binnen uw VvE? Laat dan uw gegevens met een korte uitleg van het conflict achter via het contactformulier. U krijgt gegarandeerd binnen 48 uur een reactie.

Heeft u een zakelijk conflict of ruzie met uw buren (niet in een VvE)? Ook dan bent u bij Fuse Mediation op het juiste adres! Klik hier voor meer informatie.

 

favicon-fuse-beeldmerk

[Het mediationbesluit]

In veel VvE’s komen (beginnende) conflicten voor. Veel van deze conflicten worden niet opgelost waardoor het functioneren van de VvE negatief beïnvloed wordt. Het wordt lastiger om goede besluiten te nemen en conflicten leiden uiteindelijk vaak tot de gang naar de rechter.

De gang naar de rechter zorgt er echter in veel gevallen niet voor dat het gehele conflict wordt opgelost. Vaak blijkt er namelijk maar een klein deel van een conflict te bestaan uit een juridisch element.

Een andere manier van conflictoplossing is mediation/bemiddeling.

Onder begeleiding van een onafhankelijke, professionele mediator worden partijen geholpen om de communicatie weer op gang te brengen en wordt er in het belang van alle partijen gekeken naar oplossingen voor het conflict.

Voordat het bestuur namens de VvE een mediator opdracht kan geven voor het starten van een mediationtraject heeft het bestuur daarvoor toestemming nodig van de algemene ledenvergadering.

In bijvoorbeeld Modelreglement (hierna MR) 1983 is dit geregeld in artikel 41 het 4e lid. Daar staat:

“Het bestuur behoeft de machtiging van de vergadering voor het instellen van en berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dagingen, alsmede voor het verrichten van rechtshandelingen en het geven van kwijtingen een belang van een nader door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande.”

Wil het bestuur namens de VvE een mediator opdracht geven om een mediation traject te starten dan zal het bestuur dus gemachtigd moeten zijn.

Vul hieronder uw email-adres achter en u ontvangt GRATIS per modelreglement een voorbeeld formulering voor het agendapunt, het besluit en toelichting op het vergaderbesluit.

Ontvang gratis download in je mail

Fuse Mediation biedt uiteraard volledige mediations. Maar Fuse Mediation geeft ook advies in conflictsituaties; Advies waar u echt mee verder kunt. Verder verzorgt Fuse Mediation ook workshops voor VvE-beheerders/accountmanagers.

Lees meer

Om de mediation gestructureerd te laten verlopen kunnen er grofweg drie fases worden onderscheiden; De voorbereidingsfase daarna het inkaderen van het geschil en tot slot het zoeken naar en het vastleggen van de oplossing/afspraken.

Lees meer

 

Door mijn jarenlange ervaring als procesjurist in met name VvE-zaken ben ik goed op de hoogte van de belangen die er spelen binnen een VvE én weet ik welke winst in financieel opzicht te behalen is met mediation in vergelijking met de gang naar de rechter.

Lees meer

 

 

favicon-fuse-beeldmerk

MEDIATION

[Wat is het eigenlijk?]

favicon-fuse-beeldmerk

ZAKELIJKE MEDIATION

[Twee voorbeelden]

[Situatie 1: Ruzie in de VVE]

Loopt de besluitvormig in uw VvE stroef? Of is er ronduit sprake van een ruzie binnen de VvE? Om letterlijk weer samen door één deur te kunnen zal het conflict moeten worden opgelost. Niet ten koste van de een of de ander, maar in het belang van iedereen in de VvE. Dat is wat Fuse Mediation doet: Partijen begeleiden van conflict naar oplossing.

 

[Situatie 2: Kennis voor de VVE beheerder]

Komt u in uw praktijk situaties tegen waarin conflicten spelen binnen VvE’s? Misschien kan bemiddeling of mediation de VvE helpen. Mediation kan zorgen voor een duurzame oplossing binnen de VvE hetgeen u en de VvE veel geld, tijd en frustraties kan besparen.

[Nieuwsgierig geworden?]

Bent u benieuwd of Fuse Mediation u kan helpen bij het oplossen van een conflict binnen uw VvE? Laat uw gegevens achter door het invullen van het contactformulier. Als u uw situatie kort omschrijft kan ik kijken of uw situatie geschikt lijkt voor een mediationtraject.