Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Mediation naast rechtspraak: wat is dat eigenlijk?]

  15 juni 2022
  Margreet Malda

Stel, er is binnen een Vereniging van Eigenaren een conflict met een aannemer over het uitvoeren van onderhoud. Het conflict is zo hoog opgelopen dat de relatie is verstoord. Er lijkt geen gesprek meer mogelijk en een gerechtelijke procedure is opgestart. Het is nu aan de rechter om te bepalen wie er gelijk krijgt. Dat betekent afwachten en duimen voor een goede afloop. Toch? Of is er nog een andere manier om tot een oplossing te komen? Jazeker, mediation naast rechtspraak. Mediation naast rechtspraak is mogelijk voor elk conflict waarvoor een gerechtelijke procedure is opgestart.

Mediation naast Rechtspraak blog Fuse Mediation Margreet Malda 02

Een geschil oplossen via de rechter, via mediation of mediation naast rechtspraak

Wanneer bij een conflict partijen er samen niet uitkomen, volgt de keuze tussen het opstarten van een gerechtelijke procedure of mediation. Toch sluit het één het ander niet uit. Want mediation naast rechtspraak is ook mogelijk. Bij mediation naast rechtspraak kies je voor mediation, terwijl de gerechtelijke procedure al loopt. Kies je voor mediation naast rechtspraak dan wordt de gerechtelijke procedure tijdelijk stilgelegd. Lukt het niet om tot een oplossing te komen via mediation naast rechtspraak, of maar deels, dan kun je de procedure bij de rechtbank voortzetten.

Mediation naast rechtspraak kan door alle partijen worden aangevraagd. Het maakt niet uit wie de procedure is gestart. Mediation naast rechtspraak is mooie manier om toch nog te proberen om er samen via mediation uit te komen. En vaak met succes. Partijen vinden dan vaak via mediation alsnog een oplossing voor het geschil, waardoor de procedure kan stoppen.

Waarom zou ik kiezen voor mediation naast rechtspraak?

Zodra er een gerechtelijke procedure is gestart, kun je nog weinig invloed uitoefenen op de uitkomst. Een rechter gaat het geschil immers bekijken en kijkt daarbij alleen naar de juridische aspecten van het conflict. Alle wensen, achtergronden en eventuele oplossingsvoorstellen blijven hierbij buiten beschouwing, waardoor je maar weinig invloed hebt op de uitkomst. Om via de rechter een oplossing te krijgen, betekent dat je moet afwachten wat er gaat gebeuren. Duimen dat je gelijk krijgt en hopen dat het conflict daarna is opgelost. En dan is het maar afwachten of de onderlinge relatie na de uitspraak hersteld is of kan worden.

Bij mediation naast rechtspraak gebeurt precies het tegenovergestelde. Mediation houdt in dat de partijen zelf gezamenlijk het conflict oplossen. Daarbij krijgen ze hulp (bemiddeling) van een onafhankelijke partij, de mediator. Bij mediation wordt gestuurd op een snelle oplossing en bepalen de partijen samen wat er wordt afgesproken. Mediation is maatwerk, waarbij een oplossing wordt gezocht voor alles wat te maken heeft met het geschil. De partijen krijgen de gelegenheid om alles uit te spreken om zo alles uit te praten en samen de oplossing te zoeken. De kans dat de onderlinge relatie hierdoor herstelt en/of behouden blijft, wordt daarmee vergroot.

Hoe kan mediation naast rechtspraak succesvol worden opgestart?

Belangrijk voor het slagen van mediation is dat alle partijen bereid zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan en samen een oplossing te vinden. Mediation naast rechtspraak kan op eigen initiatief worden opgestart, maar ook kan de rechter besluiten tot een mediationvoorstel doen.

Op eigen initiatief

Stel, je buurman spant een juridische procedure tegen je aan vanwege een langlopend geschil over de schutting. Jij bent echter van mening dat er (nog) geen rechterlijke tussenkomst nodig is. Sterker nog, je denkt dat er nog oplossingen zijn te vinden buiten de rechter om. Je kunt dit aangeven bij de mediationfunctionaris van de rechtbank. De mediationfunctionaris neemt vervolgens contact op met de wederpartij, in dit geval je buurman. Stemt je buurman in met mediation dan helpt het mediationbureau van de rechtbank bij het selecteren van een geschikte mediator voor jullie conflict.

Op iniatief van de rechter

Een Vereniging van eigenaren (VvE) heeft een geschil met een aannemer over uitgevoerd onderhoud. Het conflict is zo hoog opgelopen dat de VvE een procedure bij de rechter heeft aangespannen. De rechter constateert echter tijdens deze lopende procedure dat zijn uitspraak geen uitkomst gaat bieden voor het conflict tussen de VvE en de aannemer. Daarom verwijst hij de zaak door naar een mediator. De procedure wordt vervolgens aangehouden in afwachting van de uitkomst van het mediationtraject. Rechterlijke organisaties vinden maatwerk bij het oplossen van geschillen erg belangrijk. Daarom doen zij partijen waarbij de zaak zich leent voor mediation, dan ook een mediationvoorstel.

Na de ontvangst van zo’n mediationvoorstel van de rechter benadert het mediationbureau van de rechtbank de partijen. De partijen kunnen kiezen voor een mediator. Het mediationbureau stelt de gekozen mediator op de hoogte en plant de eerste afspraak met deze partijen en de mediator.

Hulp nodig bij mediation naast rechtspraak?

Van erfrechtelijke geschillen tot huurgeschillen en van conflicten over het betalen van alimentatie tot geschillen over het nakomen van contracten; mediation biedt uitkomst voor allerlei conflicten. Fuse Mediation is een betrouwbare partner bij het oplossen van conflicten via mediation naast rechtspraak. Zowel op eigen initiatief als op initiatief van de rechter. Ben je betrokken bij een gerechtelijke procedure en wil je via mediation naast rechtspraak zoeken naar de beste oplossing in het belang van alle partijen, dan help ik je graag.

Fuse Mediation voor alle mediation naast rechtspraak in Den Haag en omstreken!

Fuse Mediation staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand in arrondissement Den Haag. Hierdoor kunnen rechters in het arrondissement Den Haag partijen doorverwijzen naar Fuse Mediation. Dient jouw procedure in een ander arrondissement, maar wil je graag dat Fuse Mediation de mediation naast rechtspraak op zich neemt, geef dat dan aan bij de mediationfunctionaris van jouw rechtbank. Vergeet niet te vermelden wat de reden is waarom je Fuse Mediation als mediator wilt en dat Fuse Mediation is ingeschreven in het arrondissement Den Haag.

Meer weten over wat ik voor je kan betekenen bij mediation naast rechtspraak, neem dan contact op met Fuse Mediation.