Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[VvE]

Het mediationbesluit voor VvE’s: Wat is dat eigenlijk?

Een mediationbesluit maakt het oplossen van geschillen binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) eenvoudiger. Want wanneer je binnen een VvE al afspraken maakt hoe je een geschil gaat oplossen, terwijl er nog geen geschil is, zorgt dat ervoor dat bij het ontstaan van een geschil het voor alle partijen al duidelijk is, dat het geschil met behulp van een mediator opgelost gaat worden. Zo zorg je dat een conflict niet langer blijft bestaan dan nodig is en er snel een goede oplossing komt.

Daarom zou elke VvE zou een mediationbesluit moeten hebben, want in veel VvE’s komen conflicten voor. Maar wat is het mediationbesluit, waarom is dit nodig voor VvE’s en waarom is het belangrijk om het mediationbesluit jaarlijks (opnieuw) te nemen?

Lees meer

VvE: meerderheid van stemmen vs. minderheid van stemmen

De voordelen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn groot. Niet alleen draagt iedereen bij aan de gemeenschappelijke kosten, maar ook als het gaat om beslissingen hakken VvE-leden gezamenlijk de knoop door. Dat doen ze tijdens de VvE vergadering, waar VvE-leden besluiten nemen door gebruik te maken van hun stem. Zo zorgen de VvE-leden er gezamenlijk voor dat het algemeen belang gediend wordt. Maar wat als niet iedereen het eens is met de uitkomst van zo’n stemming tijdens de VvE-vergadering? En zich er vervolgens toch bij neer moet leggen omdat de meerderheid van de stemmen nu eenmaal beslist? Dan kan er een conflictsituatie ontstaan. En hoe ga je als VvE vervolgens om met deze ‘minderheid’, die het er eigenlijk niet mee eens is?

Lees meer

3 tips voor een positieve mindset in de VvE

Is het bij jullie algemene ledenvergaderingen vaak ongezellig of hangt er vaak een gespannen sfeer? In deze blog geef ik 3 tips voor een positieve mindset in de VvE. Als ik naar mezelf kijk betrap ik mij vaak op negatieve gedachten. ‘Ja, maar dat kan ik niet’ of ‘Ja,...

Lees meer