Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Geluidsoverlast van de buren]

  26 juni 2020
  Margreet Malda
Boosheid

Wat kun je ontzettend boos worden van geluidsoverlast van je buren. In deze blog vertel ik je graag over hoe je het beste om kunt gaan met die terechte boosheid. Je boosheid is een reactie op gedrag van een ander, een aanleiding. Je behoefte is echter de oorzaak van de boosheid.

 

Geluidsoverlast van de buren

Een veel voorkomend probleem is geluidsoverlast in appartementencomplexen. Veel complexen zijn gehorig. Sinds de Coronacrisis werken veel mensen noodgedwongen thuis. Men hoort leefgeluiden van medebewoners nu meer en vaker. Door de coronacrisis zijn burenruzies explosief toegenomen. Irritaties lopen op en na een aantal weken je boosheid te hebben opgekropt is het niet meer te doen. Je stormt de galerij over, rent de trap op en belt aan bij de bovenbuurman. Zodra de deur geopend wordt ga je tekeer: ‘Heb je dan geen enkel idee hoeveel lawaai jij en je kinderen maken?! We horen jullie letterlijk, jullie gevloek en getier, alles! Dit moet ophouden!’

Boosheid als reactie op de ander

Het voorbeeld typeert boosheid. In eerste instantie zal het opluchten, te zeggen wat je al die weken hebt opgekropt. Een ander in niet mis te verstane bewoordingen laten weten wat de impact is van zijn gedrag op jou. De keerzijde is echter dat, het op deze manier uiten van je boosheid, er vermoedelijk niet toe zal leiden dat je buren erg geneigd zullen zijn hun gedrag aan te passen. Wel zal de omgang met je buren in de toekomst niet meer zo vriendschappelijk zijn als voorheen. Wellicht neemt de overlast (tijdelijk) af doordat je buren uit angst voor een nieuwe uitval, op sokken gaan lopen en op gedempte toon met elkaar gaan praten. Er moet dus een andere manier zijn.

Boosheid vertalen naar eigen behoefte

Als je in een appartementencomplex woont heb je hoe dan ook te maken met je buren. Goed contact met je buren is dus heel erg belangrijk. Je hoeft niet elkaars beste vrienden te zijn maar het bevordert je woongenot zeker niet als je elkaars vijanden bent. Het is daarom goed om een andere manier te vinden om je boosheid te uiten.

M.B. Rosenberg noemt in zijn boek Geweldloze Communicatie vier stappen die je helpen om je boosheid te kunnen uiten.

  1. Stop. Haal adem.
  2. Identificeer je veroordelende gedachten.
  3. Maak contact met je behoeften.
  4. Uit je gevoelens en onvervulde behoeften.

Het voorbeeld

Terug naar het voorbeeld van de geluidsoverlast: Na wekenlange opgekropte woede is nu de maat vol, je bent ontzettend boos. In plaats van de deur uit te stormen, denk je aan stap 1.: Stop. Haal adem. Stap 2. Wat zijn je veroordelende gedachten? Stoor je je aan het gekrijs van de kinderen? Vindt je dat de opvoeding te wensen overlaat? Ben je jaloers? Had je zelf graag kinderen gehad? 3. Waar heb je eigenlijk behoefte aan? Rust? Een veilige plek thuis?

Heb je deze stappen doorlopen? Ga naar boven bel aan: Begin een praatje met de buren. Hoe gaat het? Hoe vinden zij het thuiswerken? Door je empathie te tonen zal het voor de buren makkelijker zijn om empathie te tonen wanneer jij jouw verhaal doet. Valt er een geschikte stilte begin dan aan stap 4: “Maar waar ik eigenlijk voor kwam: Ik hoor de laatste tijd veel leefgeluiden van jullie. Ik heb een drukke verantwoordelijke baan. Thuis is de plek waar ik tot rust moet komen. Ik heb behoefte aan rust en de situatie zoals die nu is veroorzaakt irritatie en stress bij mij. Kunnen we eens samen kijken of en hoe we de geluidsoverdracht van jullie naar mijn woning kunnen verminderen?”

Motivatie voor verandering

Wanneer het je lukt om je boosheid volgens voornoemde stappen te uiten, dan zullen je buren, wanneer ze hun gedrag aanpassen, dat doen niet uit angst maar omdat ze begrijpen dat rust voor jou belangrijk is. De motivatie voor de verandering is dan niet meer angst, maar begrip voor jou en je situatie. Als je je boosheid op deze manier uit laat je verder weten dat je de relatie met je buren belangrijk vindt en dat je hen respecteert. Houdt de overlast aan, dan is  er nog steeds de optie om samen te zoeken naar een oplossing.

Heb jij geluidsoverlast van je buren maar twijfel je over hoe je dit ter sprake moet brengen? Neem gerust contact op!


Hier heb je misschien ook wat aan:
>>> Geweldloze communicatie: Helder & effectief
>>> Geweldloze communicatie (2): Empathie
>>> Overlast van je buren in tijden van Corona