Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Jaarlijks op de agenda: Het mediationbesluit]

  24 juni 2017
  Margreet Malda

Op vrijdag 28 september 2012 verscheen er op de site van NederlandVvE een artikel over conflicten in de VvE en de rol die mediation daarin voor partijen kan betekenen (https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/conflict-in-uw-vve-mediation-kan-de-oplossing-zijn/). De boodschap ervan onderschrijf ik volledig: ‘Denk eens aan mediation wanneer er een conflict is’.

Graag zou ik met u een stap verder willen gaan:
‘Denk al aan mediation zelfs als er nog geen conflict dreigt of is.’

Mediationclausule
In veel overeenkomsten wordt tegenwoordig schriftelijk vastgelegd dat wanneer er een conflict is tussen partijen, zij met hulp van een mediator naar een oplossing zullen zoeken. Hiermee spreken ze dus af dat ze in zo’n geval niet gelijk naar de rechter zullen gaan. Dit heet een ‘mediationclausule’.

Hoewel een dergelijk beding juridisch (nog) niet afdwingbaar is, is het wel goed de intentie vooraf tegen elkaar uit te spreken én elkaar eraan te herinneren wanneer meningsverschillen zijn ontstaan. Ook de rechter zal de clausule zeer serieus nemen en zeker aan de partijen vragen waarom de zaak ondanks hun mediationclausule toch aan hem is voorgelegd. Ook kan de rechter partijen alsnog verwijzen naar mediation wanneer hij denkt dat dit tot een betere oplossing voor partijen kan leiden.

Voor de VvE; het mediationbesluit
Ook voor de VvE kan zo’n afspraak zinvol zijn; bij contracten die de VvE met derden aangaat maar juist ook onderling. De VvE is bij uitstek een plaats waar conflicten kunnen ontstaan. Niet omdat er relatief veel ‘ruziezoekers’ in VvE’s zitten. Wel omdat er besluiten kunnen worden genomen waar je het niet mee eens bent of je behoort tot de minderheid die last heeft van de meerderheidsstem van een grooteigenaar in de VvE of bijvoorbeeld omdat er keuzes voor onderhoud worden gemaakt die niet jouw keuzes zouden zijn.

Een grote kans op wrijving en conflicten dus en dát terwijl je in de VvE niet zomaar afscheid van elkaar kan nemen én je gezamenlijk de plicht hebt het appartementencomplex te onderhouden. Zaak dus om waar mogelijk conflicten te voorkomen.

Daarom mijn advies: neem jaarlijks een mediationbesluit.
– Hierdoor worden de leden er zich bewust van dat conflicten zomaar kunnen ontstaan.
– Wanneer er dan een conflict ontstaat weten de leden wat voor stappen er dan genomen gaan worden.
– Daarnaast is het een goed signaal naar elkaar en nieuwe leden: Conflicten laten we niet escaleren maar proberen we eerst zelf op te lossen.

Een voorbeeld besluit: “In geval van conflicten, tussen een of meer eigenaars onderling of tussen een of meer eigenaars en de vereniging, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation. Per geval zal beoordeeld worden of de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van het reservefonds (kunnen) worden gebracht of niet.”

Wilt u hulp bij het formuleren van het besluit? Of zou u het prettig vinden om mediation bespreekbaar te maken in de VvE, maar weet u niet hoe? Neem gerust contact op.

 

Note: Het modelreglement 2006 heeft al een clausule die bepaald dat eerst alternatieve manieren van geschiloplossing kunnen worden geprobeerd wanneer leden dat willen. (zie ook mijn artikel hierover op deze site. http://fusemediation.nl/modelregelement-2/

Note 2: Dit artikel van mijn hand verscheen eerder op www.nederlandvve.nl op 24 mei jl.