Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Mediation: een logische keuze voor VvE-conflicten]

  10 mei 2016
  Margreet Malda

In het Modelreglement 2006 wordt al gesproken over mediation als manier van geschillenoplossing. In artikel 62 van het Modelreglement 2006 staat onder andere het volgende:

Geschillen tussen een of meer eigenaars onderling of tussen een of meer eigenaars en de vereniging kunnen krachtens gezamenlijke keuze van de betrokkenen bij het geschil (…) worden voorgelegd (…) ter bemiddeling door mediation.

Gedwongen mediation?
Kunt u door een dergelijke clausule in het reglement of in elke willekeurige andere overeenkomst ‘gedwongen’ worden mediation te gaan doen?

In eerste instantie ben ik geneigd te zeggen: nee. Het druist namelijk in tegen een belangrijk uitgangspunt bij mediation namelijk dat partijen vrijwillig voor mediation hebben gekozen. (Reden daarachter is dat als je niet openstaat voor een oplossing het dan weinig zinvol is om het traject in te gaan)

Aan de andere kant, wanneer je een overeenkomst sluit en je neemt daarin bewust de bepaling op dat eerst mediation wordt geprobeerd voordat het geschil aan de rechter mag worden voorgelegd, dan vindt, beter: vond, je dat dus beiden kennelijk vóóraf een goed idee. Het zou gek zijn dat je je dan niet meer aan die afspraak zou hoeven te houden als het je, als puntje bij paaltje komt, ineens niet zo goed uitkomt.

Het reglement is geen vrijwillige afspraak
Het reglement is echter geen voorbeeld van zo’n vrijwillige afspraak tussen twee partijen. En dus, zal een eigenaar die zijn geschil wil voorleggen aan de rechter daar in de praktijk geen strobreedte in de weg kunnen worden gelegd. Oftewel, de bepaling in het modelreglement 2006 is hooguit een duwtje in de richting van mediation maar geen hard te maken verplichting.

Modelreglement 2015
Er is een nieuw Modelreglement in de maak. De verwachting is dat in het nieuwe modelreglement dat er aan komt ook mediation als geschillenbeslechting wordt opgenomen. Wellicht nog wat ‘dwingender’.

Overigens, het nieuwe modelreglement heet modelreglement 2015, wat dus kennelijk niets te maken heeft met het jaar waarin het reglement zal verschijnen.