Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Een VvE zonder missie en visie?!]

  15 februari 2020
  Margreet Malda

In mijn werk als VvE-mediator en vastgoedjurist ben ik nog nooit een VvE tegengekomen die een visie en missie hadden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook nog nooit naar gevraagd heb. Maar eigenlijk is het gek. Waarom zou je als VvE géén visie en missie formuleren?

 

Mijn visie en missie

Voor Fuse Mediation heb ik aardig wat tijd moeten investeren in het formuleren van mijn missie en visie. En dat is goed.

Mijn visie was voor mij vrij snel duidelijk: ‘Prettig wonen voor elke appartementseigenaar’. Maar de weg daarnaar toe? Wat is mijn missie? Hoe bereik ik dat? Wie is mijn doelgroep?

Mijn missie formuleer ik voor nu alsvolgt: Door bemiddeling bij conflicten in VvE’s geef ik appartementseigenaren weer het woongenot waar ze zo’n behoefte aan hebben.

Ruzies, onbegrip en gedoe in de VvE belemmert jouw woongenot als appartementseigenaar ernstig. Zélfs wanneer je zelf niet eens één van de partijen bij het conflict bent.

Een VvE met een visie en missie

Wat zou het goed zijn als je als VvE een visie en missie zou hebben. Een visie geeft een stip aan de horizon. Een missie een herinnering aan het doel van jullie handelingen als VvE.

Maar de VvE moet toch gewoon?!

Ja, natuurlijk is er wettelijk wel het een en ander geregeld met name in boek 5 titel 9 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) 

Zo hebben appartementseigenaren verplichtingen (artikel 5:108 BW):

De appartementseigenaars zijn jegens elkander verplicht de bouw, de inrichting van het gebouw of de inrichting of aanduiding van de grond tot stand te brengen en in stand te houden in overeenstemming met het daaromtrent in de akte van splitsing bepaalde.

En ook de VvE (artikel 5:126 BW) heeft verplichtingen:

  1. De vereniging van eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.
  2. De vereniging kan binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke appartementseigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen.
  3. De vereniging ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die voor de appartementseigenaars uit het bij of krachtens de wet en het reglement bepaalde jegens elkander voortvloeien en kan te dien einde in rechte tegen hen optreden. Onder
    appartementseigenaars wordt hier begrepen hij die een gebruiksrecht aan een appartementseigenaar ontleent.

Zowel de leden individueel als de vereniging van eigenaren gezamenlijk, hebben dus verplichtingen. Daar ontkom je niet aan. Maar waarom zou je dit niet in een visie en missie vatten? En waarom zou je het niet aanvullen met intenties die jullie VvE specifiek aangaan? Dat maakt dat je je als VvE-lid meer betrokken én verantwoordelijk voelt bij het reilen en zeilen van de VvE.

Het is de toon die de muziek maakt

“Aan de VvE betaal ik maandelijkse VvE-bijdragen omdat wij als VvE de schulden en kosten gezamenlijk moeten dragen.”

“Aan de VvE betaal ik maandelijks VvE-bijdragen omdat wij met dat geld kunnen werken aan het realiseren van onze missie en visie.”

Wezenlijk komen de uitspraken op hetzelfde neer, echter de tweede voegt een dimentie toe. Één die herinnert aan het waarom van de maandelijkse bijdragen. 

Voor elke VvE kan de visie en missie anders zijn Je kunt als VvE duurzaamheid belangrijk vinden. Je kunt als VvE gezelligheid belangrijk vinden. Je kunt als VvE de uitstraling naar de buurt belangrijk vinden.

Denk er eens over na. En verbaas je, samen met mij, over het feit dat er VvE’s zijn die nog geen visie en missie hebben.

Lees ook mijn eerder verschenen artikel over een positieve mindset in de VvE