Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Wil je een VvE-besluit laten vernietigen? Dan moet je er snel bij zijn!]

  3 mei 2018
  Margreet Malda

In dit artikel lees je hoe snel…

In artikel 5:130 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat geregeld dat je een VvE-besluit kan vernietigen en hoe. In het 2e lid van dat artikel staat de termijn waarbinnen je een verzoek tot vernietiging moet doen:

“Het verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennisgenomen of heeft kunnen kennisnemen.” 

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich op 27 maart jl. uitgesproken over de vraag wanneer de termijn van artikel 5:130 lid 2 BW precies begint te lopen. Een interessante uitspraak welke nog maar eens benadrukt dat snelle actie nodig is om een VvE-besluit te kunnen vernietigen. Volg deze link voor de uitspraak.

Wanneer vangt de termijn aan?

De rechter heeft het alsvolgt geformuleerd: “Van een lid mag worden verwacht dat wanneer hij niet bij een vergadering aanwezig kan of wil zijn, hij zich ten spoedigste van de genomen besluiten vergewist”

Wat houdt dit precies in? De rechter stelt dat de termijn aanvangt ofwel op de dag van de vergadering ofwel zo spoedig mogelijk nadien. Het is aan het lid wat het besluit aanvecht om te stellen en te bewijzen dat hij een verzoek tot vernietiging tijdig heeft gedaan.

In de zaak die voorlag bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelde verzoekster zich op het standpunt dat de termijn pas was gaan lopen op het moment dat zij de notulen had ontvangen. De kantonrechter én het hof gaan aan dit standpunt voorbij:

Het lid had zich op de dag van de vergadering of daags erna van moeten vergewissen welke besluiten er waren genomen. Het lid heeft een zogenoemde “vergewisplicht”. Tijd om de notulen af te wachten is er dus niet.

 

Wat een schitterend woord trouwens: vergewisplicht; Maar dat terzijde…

 

Ben jij het niet eens met een vergaderbesluit van de VvE? Neem dan gerust (wel snel…) contact met mij op.

Overigens zijn er maar weinig besluiten die je met succes kunt laten vernietigen door de kantonrechter. Hierover schrijf ik in mijn volgende blog. Wil je een bericht krijgen wanneer deze blog online staat, laat mij dat dan even weten via margreet@fusemediation.nl of via mijn website.

Delen van dit artikel wordt gewaardeerd.