Ruzie in de VvE zorgt voor verloedering van panden

By mediation

“Problemen met vooral kleine verenigingen van eigenaren (vve’s) leiden tot verloedering van panden en straten. Veel vve’s zijn niet meer actief door ruzie tussen eigenaren of inactiviteit van een van de deelnemers. Daardoor blijft onderhoud van huizen achterwege. De regelgeving voor vve’s behoeft dan ook dringend groot onderhoud.” Zo is te lezen op volkskrant.nl.

Volgens Stichting VvE-belang zou de regelgeving voor VvE’s op dit moment ‘onderhoud’ behoeven. VvE-expert Robert van Ewijk is het daar niet mee eens. Hij pleit voor betere voorlichting aan (potentiële) eigenaren van appartementsrechten. Daarnaast pleit hij voor de dialoog zo is te lezen op nederlandvve.nl

“Praat met elkaar, blijf met elkaar in gesprek”, dat is het advies van Robert van Ewijk. Op die manier voorkom je patstellingen en houd je de jaarvergadering van de VvE ‘gezellig’. Want, je bent niet alleen juridisch een gemeenschap, maar ook feitelijk: “Je woont met zijn allen in een gebouw. Voorkom dat conflict”.

Ruzie in de VvE? Ga (weer) met elkaar in gesprek

Het advies is helder. En ik ben het er ook helemaal mee eens. Maar in de praktijk blijkt dat ‘met elkaar in gesprek gaan’ vaak niet meer als mogelijkheid wordt gezien. De ruzie is in de beleving van VvE-leden vaak al zo erg geëscaleerd dat men of niets meer doet (wat er dus voor zorgt dat panden verloederen) of men stapt naar de rechter. Beide opties zijn geen ideale opties en zorgen er niet voor dat de ruzie wordt opgelost of uitgepraat.

Wat is dus wel nodig?

Heel belangrijk is betere en eerlijke informatie aan (potentiële) appartementseigenaren zoals Robert van Ewijk aangeeft. Daarnaast is het heel belangrijk om bemiddeling en mediation veel meer op het netvlies te krijgen bij VvE’s. Een beetje hulp, door een onafhankelijke bemiddelaar, bij het weer in gesprek gaan met je buurman kan al een wereld van verschil maken.

Men moet zich er van bewust worden dat ruzies in VvE’s moeten worden opgelost. Alle grote partijen die met VvE’s te maken hebben kunnen én moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen:

  • Stichting VvE-belang zou er goed aan doen hun leden actief te informeren over mediation bij VvE-conflicten.
  • Als de overheid van mening is dat het verloederen van  straten en panden een maatschappelijk probleem is dan zal ook zij verantwoordelijkheid moeten nemen voor de oplossing daarvan. Ik denk dan aan grote publieke campagnes waarin gewezen wordt op het nut van een bemiddelaar bij ruzies in de VvE.
  • Juridische loketten moeten veel vaker verwijzen naar mediation.
  • In elke stad zou een VvE-balie moeten zijn waar VvE’s goed advies krijgen over bemiddeling en mediation.
  • VvE-beheerders zouden zich er veel meer bewust van moeten zijn dat ruzies in de VvE het gehele functioneren van de VvE kan ondermijnen. Conflictmanagement zal dus een prominente plek in moeten nemen in het dienstenpakket van elke VvE-beheerder.

Ruzie oplossen

 

Heeft u behoefte aan meer informatie over mediation? Neem dan gerust contact met me op.