Mediation is weer vooruit kijken

By mediation

Hierin onderscheidt mediation zich van bijvoorbeeld  de rechtspraak;

De rechter oordeelt over gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden;

Een mediator helpt partijen het verleden achter zich te laten en te zoeken naar toekomstgerichte oplossingen.