Mediation bij VvE-conflicten?! Nooit aan gedacht…

By mediation

Afgelopen dinsdag was ik te gast bij een teamoverleg van VvE-beheerders bij een grote VvE-beheerder. Aan hen allen stelde ik de vraag: Verwijs jij weleens naar mediation bij VvE-conflicten? Uit de ingevulde formulieren bleek dat zij dat (op één na) nog nooit hadden gedaan. En dat was niet omdat zij nooit te maken hebben met ruzies in de VvE’s die zij beheren. Dat bleek wel uit het levendige gesprek wat wij daarna voerden… Maar de belangrijkste reden van het niet verwijzen naar mediation was, dat zij het simpelweg niet op hun netvlies hebben staan als mogelijke optie.

Overlast

Waar VvE-beheerders in de praktijk veelvuldig mee te maken hebben zijn overlastkwesties. Bijvoorbeeld: De ene buurman heeft last van de andere buurman. Deze belt de VvE-beheerder die vervolgens een aantal opties heeft. Hij kan de klagende buurman adviseren. Van ‘los het zelf maar op’ tot ‘hou bij hoe vaak en wanneer de overlast plaatsvindt’ en ‘schakel de politie in’. Ook kan hij het helpen. Dit kan door een brief te sturen aan de buurman of door de buurman te bellen en deze er zo op de hoogte te stellen van de overlastmelding. Sommige beheerders hebben daarnaast nog de optie om intern door te verwijzen naar een sociaal beheerder (wanneer er huurders bij betrokken zijn).

Eye-opener

Voor veel van de beheerders was het dan ook een eye-opener toen ik aangaf dat verwijzen naar bemiddeling of mediation ook een optie kan zijn.

Lastig namelijk aan de  hiervoor genoemde opties is namelijk dat een aantal problemen op de loer kunnen liggen:

  • Wanneer je zegt ‘los het zelf maar op’ is de kans groot dat degene die klaagt boos op jou wordt.
  • Wanneer je mensen adviseert bij te houden wanneer en hoe vaak de overlast plaatsvindt en/of adviseert om de politie in te schakelen is de kans groot dat het conflict juist escaleert. Immers wanneer je expliciet gaat letten op wat de ander doet zie je natuurlijk steeds meer wat je niet aanstaat. En de persoon waar de politie bij op de stoep komt zal zich flink aangevallen voelen.
  • Door een brief te sturen of te bellen voor de klager ben je voor je het weet betrokken bij het conflict (en je kiest onbewust partij) of je dat nou wilt of niet. Bovendien ben je voor het weet veel tijd kwijt, tijd die je niet kunt besteden aan de taken waarvoor de VvE je heeft ingehuurd.

Maar wat zeg ik dan? 

Het probleem bij veel overlastkwesties is dat partijen niet meer communiceren. Een mediator is specialist in het weer op gang brengen van de communicatie. Het lukt partijen niet om het zelf op te lossen, dáárom bellen ze jou. Wat je dus kan doen als je de volgende keer een boze buurman aan de telefoon krijgt is het volgende:

  • Het verhaal aanhoren (gehoord worden is al heel belangrijk) zonder je mening te geven of een oordeel te vellen (er is altijd een andere kant van het verhaal)
  • Stel eventueel wat vragen om te laten weten dat je echt hebt geluisterd naar het verhaal
  • Vervolgens kun je aangeven wat mogelijke aanpakken zijn voor het probleem, daarbij noem je alle opties. Dus ook de optie van een gesprek met een onafhankelijke bemiddelaar/mediator. Je informeert dus. Je informeert over de kenmerken van de verschillende opties. Bij de optie bemiddeling/mediation kun je aangeven dat je wilt helpen bij het zoeken naar een geschikte mediator. Maar je kan ook verwijzen naar websites waar informatie is de vinden over mediation. Een fijne website vind ik mediationnederland.nl.
  • Je helpt dus de klager om zélf te gaan zoeken naar oplossingen. Daarmee voorkom je dat je ‘probleem’-eigenaar wordt en behoudt je als beheerder je onafhankelijke en neutrale positie.

Mediation bij VvE-conflicten?! Nooit aan gedacht…

Door artikelen te schrijven over VvE & Mediation hoop ik dat men in de toekomst ook bij VvE-conflicten steeds vaker zal kiezen voor mediation.

Wil je sparren over een concrete situatie? Bel/mail me!

 

PS. Denk je dat het conflict een conflict is waarbij de hele VvE betrokken is en waarbij verwijzen dus niet mogelijk is? Kijk dan eens bij eerdere artikelen die ik daarover schreef.
Bijvoorbeeld het artikel:  Kan een VvE partij zijn in een mediationtraject? Of neem contact met me op voor advies in jouw concrete situatie.