Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Mediation bij VvE-conflicten: informeren wel, adviseren niet.]

  21 mei 2020
  Margreet Malda

“Wij hebben een conflict in de VvE over zonnepanelen. Fuse Mediation lijkt ons perfect want jouw expertise op VvE-gebied kan goed van pas komen.”


Zomaar een stukje uit een e-mail van een klant. Heel fijn vind ik het dat ik gevonden word op mijn expertise en dat klanten het prettig vinden dat ik veel juridische kennis heb van VvE’s.

Tegelijkertijd word ik vaak tijdens een mediationtraject door een of meerdere deelnemers gevraagd naar mijn mening over hun standpunt of hun juridische positie.

Neutrale positie als mediator

Helaas moet ik dan de deelnemers teleurstellen. Als mediator wordt van mij verwacht dat ik geen juridische posities schets of inneem. Als neutrale procesbegeleider probeer ik de deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden bij het zoeken naar een goede oplossing die in het belang is van iedereen.

Maar als ik tijdens een traject feitelijk niets kan met mijn kennis, waarom zou men dan specifiek kiezen voor mij, een mediator met een specialisatie?

Informeren mag wel

Gelukkig mag informeren wel. Zonder dat ik juridische posities schets of inneem. Op een manier waarop ik mijn neutraliteit kan waarborgen. Ik kan informeren, niet adviseren.

Neem het voorbeeld van de zonnepanelen. Daarvan kan ik aangeven hoe het in het algemeen zit.

Efficiënter mediationtraject

Wanneer partijen weten binnen welke kaders zij ongeveer moeten acteren zorgt dat er voor dat er naar oplossingen wordt gezocht die in elk geval daar niet strijdig mee zijn.

Wanneer partijen aangeven behoefte te hebben aan informatie, kan ik informeren. Een mediationtraject kan dan dus efficiënter verlopen.

Informed consent

Daarnaast is het natuurlijk ook altijd mijn plicht om te checken bij de deelnemers of zij zich voldoende bewust zijn van de (juridische) gevolgen van een voorgenomen oplossing. Dit wordt informed consent genoemd.

In de praktijk houdt dat in dat de deelnemers ieder afzonderlijk hun gekozen oplossing voorleggen aan bijvoorbeeld een juridisch adviseur.

Meerwaarde gespecialiseerde mediator

Heowel ik als mediator dus in zekere zin ‘gebonden’ ben aan mijn neutraliteit, kan ik de deelnemers met mijn specifieke juridische achtergrond beter helpen dan een mediator zonder enige kennis van VvE-recht. Tijdens het traject kan ik informeren. Aan het einde van het traject kan, wanneer ik daar aanleiding voor zie, de deelnemers adviseren zich te laten adviseren over hun juridische postitie.

Mijn kennis op VvE-gebied heeft dus een echte meerwaarde voor de deelnemers.

Verwijzen

Dat mijn specialiteit met name ligt op het gebied van het VvE-recht zorgt ervoor dat, wanneer er iemand zich tot mij wendt met bijvoorbeeld een arbeidsconflict of het verzoek om hulp bij een scheiding, ik hem/haar graag doorverwijs naar een fijne collega-mediator met kennis op die vakgebieden.

Neem je contact op als je vragen hebt over dit artikel?