Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Heerlijk!]

  19 september 2018
  Margreet Malda

Vanmiddag heb ik me voor een klant verdiept in een kwestie die speelt in zijn VvE. De concrete vraag aan mij: Wat is mijn juridische positie? En hoe kan ik het probleem het beste oplossen met mijn VvE?

De kwestie is dat hij enige tijd geleden onderhoud heeft laten uitvoeren aan zijn appartementsrecht maar nu is hij er achter gekomen dat dit (deels) werkzaamheden betroffen aan de gemeenschappelijke delen. Wat nu? Moet de VvE zijn kosten vergoeden?

Heerlijke materie om weer eens flink in te duiken. 

Deze klant heeft mij ingeschakeld vanwege het feit dat ik kennis van zaken heb op het gebied van VvE-recht, maar ook omdat ik voor hem, uiteraard ook bezien vanuit zijn juridische positie, een inschatting kan maken van de kosten en het te verwachten resultaat bij verschillende opties.

Want dat er verschillende opties zijn staat buiten kijf: Er zijn altíjd verschillende opties. Denk aan: niets doen, naar de rechter gaan of in gesprek gaan met elkaar eventueel met een mediator als procesbegeleider.

Met mijn bedrijf help ik graag mensen bij problemen in hun VvE. Direct, door als mediator op te treden of indirect, door te adviseren over mogelijke opties voor het oplossen van problemen in de VvE.

Zit jij ook met een lastig probleem in je VvE en zou je wel eens weten hoe je er juridisch gezien voor staat en wat eventuele stappen zijn die je kunt nemen? Mail of bel me dan. Met alle plezier zoek ik het voor je uit.

Ben jij benieuwd wat ik in deze specifieke casus heb geadviseerd aan de klant? Mail me en ik zal je een samenvatting ervan sturen (uiteraard geanonimiseerd).

Wat overigens ook heerlijk was, was het potje zaalvoetbal dat ik vanavond nog mocht spelen. Maar dat terzijde…