Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[De VvE goed vertegenwoordigd]

  6 februari 2017
  Margreet Malda

Wanneer de VvE een conflict heeft met bijvoorbeeld een of meer leden, een leverancier, beheerder en mediation lijkt dé manier om een oplossing van het conflict te bereiken dan is het goed om de vertegenwoordiging van de VvE aan de mediation-tafel goed te regelen.

[Vertegenwoordiging wat is dat?]
Een rechtspersoon kan zich rechtsgeldig laten vertegenwoordigen in een mediationtraject bijvoorbeeld door het afgeven van een machtiging. Een vereniging van eigenaren wordt vertegenwoordigd door het bestuur. In de splitsingsakte van de VvE is geregeld dat het bestuur namens de VvE rechtshandelingen mag aangaan welke de VvE rechtsgeldig binden. Deze bevoegdheid is echter niet onbeperkt.

[Splitsingsakte]
Besluiten of rechtshandelingen die de VvE binden voor bijvoorbeeld meer dan € 1500,00 zullen aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. Deze bevoegdheid kan per VvE verschillen en precieze bedrag is te vinden in de splitsingsakte.

[FUSE Mediation]
Overweegt u als VvE, lid, bestuurder, een mediationtraject in te gaan? Kijk dan goed naar de betrokkenen bij het conflict en of deze bevoegd zijn om namens zichzelf en/of anderen overeenkomsten te sluiten. Komt u er zelf niet uit, of heeft u twijfels over de bevoegdheden? Bel of mail me: ‘Ik kijk graag met u mee!’