Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[#1 Wat is een MfN-registermediator?]

  8 februari 2019
  Margreet Malda

Een MfN-registermediator is een mediator die een basisopleiding Mediation heeft gevolgd aan een door het MfN erkende opleidingsinstelling. Vervolgens heeft de mediator binnen twee jaar na afronding van de opleiding een theorie- en praktijkexamen afgelegd en is daarvoor geslaagd.

Een MfN-registermediator is vervolgens gehouden aan de kwaliteitseisen van het MfN. Lees hier meer over wat je van een MfN-registermediator mag verwachten.

Waarom is het belangrijk om te kiezen voor een MfN-registermediator?

Er zijn verschillende redenen.

– De eerste reden: Een MfN-registermediator laat zich continu bijscholen heeft minimaal een bepaald aantal zaken per jaar. Hierdoor weet je dus dat het kennis- en vaardighedenniveau van de mediator op peil is.

– De tweede reden: De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

– de derde reden: heb je klachten over een MfN-registermediator dan kun je deze melden bij het MfN. Zij beschikken over een klachtreglement.

– De vierde reden: Heb je recht op een toevoeging? Dan kun je daar alleen gebruik van maken als je een MfN-registermediator (die ook ingeschreven is bij de Raad van Rechtsbijstand) in de arm neemt.