Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Wat kan een VvE-beheerder doen aan ruzies in de Vereniging van Eigenaren?]

  10 oktober 2017
  Margreet Malda

Bent u als VvE-beheerder veel tijd kwijt aan het bemiddelen tussen besturen en leden of leden onderling? En zou u graag deze tijd op een andere manier besteden? Ik kan u helpen! In dit artikel leg ik u graag uit wat professionele bemiddeling of mediation voor een VvE-gerelateerd conflict kan doen.

1. Wat doet de beheerder?
Tot de taken van een VvE-beheerder worden met name gerekend het uitvoeren van het financieel beheer, het administratief/bestuurlijk beheer en het technisch of bouwkundig beheer. Uit de praktijk blijkt echter dat de beheerder veel tijd kwijt is aan andere zaken, zaken welke niet in het bovenstaande takenpakket zijn opgenomen.

2. Veel tijd wordt besteed aan andere zaken dan de ‘beheertaken’
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de VvE waarin een ‘lastige’ eigenaar is, een eigenaar die tegen álles lijkt te zijn, die veel klaagt over overlast, de beheerder voortdurend opbelt om verhaal te halen, die veel en lange brieven stuurt en de VvE voor van alles en nog wat aansprakelijk stelt, besluitvorming tegenhoudt, besluiten aanvecht en ga zo maar door. En hoewel zo’n lid wellicht op bepaalde vlakken gelijk heeft de VvE-beheerder heeft er vaak een dagtaak aan. Hierdoor gaat veel tijd verloren welke hij niet kan besteden aan de taken waarvoor de VvE hem wél heeft ingehuurd.

3. Wat kunt u als VvE-beheerder doen?
Biedt en faciliteer een gesprek met de betrokkenen zodat de communicatie kan worden hervat; eventueel onder begeleiding van een mediator. Goed de tijd nemen om feiten boven tafel te krijgen, te luisteren naar elkaar en daarna samen te kijken naar hoe met al die informatie en de verschillende belangen een duurzame oplossing gevonden kan worden. Een dergelijke aanpak kan ervoor zorgen dat ergere conflicten kunnen worden voorkomen, dat partijen in een juridische strijd verwikkeld raken en het kan u als beheerder veel tijd besparen. Tijd die u vervolgens kunt gebruiken voor de taken waarvoor de VvE u heeft ingehuurd en waar u goed in bent.

4. Neem contact met mij op!
Ik ben MfN-mediator en jurist. Ik kan u adviseren over een mogelijk plan van aanpak. Misschien kunnen we/ik in gesprek gaan met de betrokkenen of misschien is een mediationtraject een goede optie. Heeft u op dit moment geen conflict maar bent u wel nieuwsgierig naar wat Fuse Mediation voor u zou kunnen betekenen? Mail/bel me voor een, geheel vrijblijvende, kennismaking.

Tip: Lijkt een gesprek of mediationtraject voor u(w VvE) een optie om uit een oplossing te forceren, maar vindt u het lastig om dit bij de betrokkenen aan te kaarten? Vraag hier gratis verwijskaarten aan, voeg ze bij uw voorstel en laat betrokkenen rustig de optie overwegen.

Delen van dit artikel wordt erg gewaardeerd.