Vertrouwen komt te voet en gaat te paard….

Oftewel: Het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden dan het te verkrijgen. Nog niet eerder had ik nagedacht over het vervolg; Wat als het vertrouwen is geschaad? Hoe komt dat dan weer terug? Te voet Inderdaad, te voet. En om in de beeldspraak te blijven, niet lopend in flinke pas, maar, slenterend en schoorvoetend. Daarbij komt dat zorgvuldig teruggewonnen

Read more