Mediation is toekomstgericht

By mediation

Mediation richt zich op de toekomst. Een kenmerk wat ik niet vaak noem wanneer ik kenmerken van mediation zet naast kenmerken van rechtspraak.

De volgende kenmerken noem ik vaak:

Mediation kan goedkoper zijn dan rechtspraak.
Mediation kan sneller gaan dan rechtspraak.
Mediation zorgt voor een oplossing in het belang van álle partijen (win-win). Bij rechtspraak krijgt iemand gelijk de ander niet (win-verlies).

En er zijn er nog meer die ik hier niet allemaal zal noemen, maar ik realiseer me ineens dat er nog een belangrijk verschil is tussen mediation en rechtspraak:

Mediation richt zich op de toekomst,
Rechtspraak op het verleden

Oplossingsgerichte mediation

De laatste tijd ben ik mij aan het verdiepen in oplossingsgerichte mediation. Een manier van mediation die snel naar de kern gaat. Dit gebeurd door vragen te stellen als: Wat wilt u bereiken in mediation? Waar zit u in een schaal van 1 tot 10 (waarbij 1 heel slecht is)? Wat maakt dat het een 4 is? Wat is er nodig om een 5 te halen? Wat kunt u daaraan bijdragen?

Een manier van vragen stellen waarbij je de deelnemers helpt om naar de toekomst te gaan kijken. Vaak weet men al wel wat er nodig is voor een oplossing, men kan dat alleen niet meer goed zien.

De blik richten op de toekomst spreekt mij enorm aan. Ik besef mij ook dat het mij aanspreekt omdat het zo anders is dan rechtspraak; De rechter geeft zijn oordeel over feiten die in het verleden zijn gebeurd. De toekomst, de uitspraak, is gebaseerd op dié feiten.

De feiten doen er niet toe

Het mooie aan mediation is dat die feiten er vaak helemaal niet toe blijken te doen als je de deelnemers gewoon vraagt naar hoe zij hun toekomst voor zich zien.

In veel gevallen is er behoefte aan rust, bijvoorbeeld in overlastzaken. Je hoeft het dan niet uitgebreid te hebben over elk incident dat zich heeft voorgedaan. Natuurlijk is het van invloed op hoe partijen aan tafel zitten. Maar het hélpt ze niet om verder te komen. Bovendien blijkt vaak dat elke deelnemer een compleet andere versie kan hebben van een en dezelfde gebeurtenis. Maar dat terzijde.

Een goede mediator helpt de deelnemers steeds weer terug te denken aan het feit dat ze naar een oplossing toe aan het werken zijn.

Lukt het niet om de overlastsituatie in mediation op te lossen dan zal er vaak alsnog een rechter aan te pas komen en dan is de rust natuurlijk helemaal ver te zoeken…Om het nog maar niet de hebben over de kenmerken die ik hierboven over rechtspraak noemde.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die Fuse Mediation kan bieden? Neem dan contact op.