Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

ARTIKELEN

[Last van geluidsoverlast van je bovenburen?]

  30 november 2017
  Margreet Malda

Wat doe je eraan en wat kan de VvE eraan doen? Deze link leidt je naar een uitspraak daarover door de voorzieningenrechter in Amsterdam.

In het kort komt de uitspraak hier op neer: Wanneer er sprake is van een open norm zoals in artikel 26 MR2006, en er ontbreken concrete normen, dan moet aansluiting worden gezocht bij de door de Stichting Geluidshinder gehanteerde minimunnorm van Ico> + 10dB. ‘Onredelijke hinder ‘ is dus meetbaar. Goed voor de VvE om te weten.

Om een conflict hierover op te lossen hoeft de gang naar de rechter niet nodig te zijn, dit kost u veel tijd en geld, terwijl de uitkomst redelijk voorspelbaar is. Veel verstandiger is om in gesprek te gaan en blijven over hoe de overlast opgelost kan worden. Met behulp van een mediator kunt u afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Bent u benieuwd of en hoe Fuse Mediation u hierbij kan helpen? Laat uw gegevens achter op het contactformulier.