06 - 4402 9845 margreet@fusemediation.nl

Op 19 december jl. is het nieuwe modelreglement  voor VvE’s vastgesteld.

Artikel 67 van Modelreglement 2017 luidt: “Geschillen tussen een of meer Eigenaars onderling of tussen een of meer Eigenaars en de Vereniging kunnen krachtens gezamenlijke keuze van de betrokkenen bij het geschil aan een of meer deskundigen worden voorgelegd ter beslechting bij wege van arbitrage of bindend advies dan wel tot bemiddeling door mediation.”

Deze tekst is exact hetzelfde als de tekst in Modelreglement 2006. Hiermee wordt dus bevestigd dat mediation een stevig verankerde plek heeft binnen VvE’s.

Heeft u vragen over het nieuwe modelreglement of over wat Fuse Mediation voor uw VvE kan betekenen, laat dan een reactie achter via het contactformulier en ik neem zo snel mogelijk contact met u op. 

Wilt u meer lezen over VvE & Mediation? Lees dan mijn eerder verschenen artikelen hierover:

Mediation: Een logische keuze voor VvE-conflicten

De VvE goed vertegenwoordigd

Jaarlijks op de agenda: Het mediationbesluit 

Kan een VvE partij zijn in een mediationtraject?